Eksport og marketing

Dette kursus udbydes som åbent kursus, se datoer nederst på siden.

Målgruppe
Primært medarbejdere i erhvervslivet der beskæftiger sig med salg, eksport og marketing i internationale sammenhænge.

Formål
at bibringe deltagerne kendskab til relevant fagterminologi inden for området
at bibringe deltagerne kendskab til internationale marketingsforhold
at give deltagerne kendskab til den internationale faglitteratur.

Indhold
International marketing - identifikation af afsætningsmuligheder - prisfastsættelse - marketing strategier - produktpolitik - logistik - marketing planlægning - promotionpolitik - case studies.

Varighed
Kurset strækker sig over 30 eller 40 lektioner med 2 ugentlige lektioner.