Dansk for udlændinge

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille effektiv gruppe eller i et enetime-forløb, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Kursusindhold vil blive tilpasset 100% jeres behov og ønsker.

Formål
at lære deltagerne mundtligt dansk på den kortest mulige tid
at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt
at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk

Indhold
Vi taler dansk lige fra begyndelsen og arbejder med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltageren til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Grammatik- og udtaleregler bliver gennemgået og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforråd. Vi arbejder også med passiv forståelse af talt og skrevet dansk gennem lytteøvelser og læsetest.

Dansk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Instruktører
Alle vores instruktører har en uddannelse som cand. mag. i dansk fra universitetet og er vant til at undervise udlændinge fra hele verden i dansk som fremmedsprog.

Tid
Åbent kursus: Kurset består af 20 lektioner a 45 minutter. Der undervises 2 lektioner hver mødegang, i alt 10 gange.
Vælg mellem:
Tirsdage kl. 16.00 - 17.30 advanced niveau
Torsdage kl. 16.00 - 17.30 intermediate niveau
Fredage kl. 09.00-10.30 elementary niveau

Datoer for start af kursus, se nederst på denne side

Sted
Virksomhedsskolen, Vesterbrogade 37, 1. tv., 1620 København V.
Tog og bus lige til døren.

Pris
Åbent kursus, pr deltager kr. 2.900,- inkl. undervisningsmaterialer men ekskl. moms.

Åbne kurser